czwartek, 7 marca 2013


Nocny obserwator na Wyspie św. Ludwika naprzeciw pałacu Lambert, powstrzymuje dziewczynę przed utopienim jej nowo narodzonego dziecka: "Co chcesz zrobić moja droga!". Frontyspis IV części Nocy paryskich, miedz. Binet - Nocny obserwator...   

"Projekt regulaminu dla dziewcząt publicznych w związku z ustanowieniem pod opieką Rządu instytucji Partenionów*

Artykuł pierwszy

Należy wybrać jeden lub kilka domów, wygodnych i niezbyt okazałych, do których dzisiejsze dziewczęta publiczne, w każdym wieku, będą musiały się udać pod groźbą kary cielesnej. Na tych, którzy by im wciąż dawali mieszkanie, nałoży się wysoką grzywnę, nie bacząć w żadnej mierze na racje, jakie by przedkładali, żeby się usprawiedliwić. Ten, który na nich doniesie, kimkolwiek będzie, zostanie nagrodzony połową grzywny, a otrzyma ją zaraz po udowodnieniu winy.

II

Należy odróżnić od dziewcząt upadłych te, które są utrzymywane przez jednego mężczyznę: tolerowanie ich wydaje się konieczne, bo inaczej to byłby zamach na wolność obywateli. Wszelako najmniejszy wybryk tych dziewcząŧ będzie surowo karany na mężczyznach, one zaś zostaną doprowadzone do Partenionu. Dziewczęta na utrzymaniu będą przez to zmuszane do większej przyzwoitości, albowiem zostaną zatrzymane na pierwszą skargę, jaką się na nie złoży. [...]

*Conclave virginium lub puellarum. Użycie tego słowa wyda się może niewłaściwe; ale te, które wyrażałyby rzecz lepiej - lupanar Rzymian i b... Francuzów, mogłoby urazić deliaktne uszy."
Nicolas Edme Retif de la Bretonne, Pornograf, fragment, przełożył Andrzej Siemek, Literatura na świecie 309-210, s. 221

Burdelologia moralisty-fetyszysty. Kobieca seksualność jest tu podnietą dla cnót obywatelskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz