środa, 21 lutego 2018


"Bo ignorowanie pierwiastka irracjonalnego jest niebezpieczne. Im bardziej ktoś jest cywilizowany, im bardziej inteligentny, im bardziej powściągliwy, tym bardziej potrzebuje jakiegoś sposobu skanalizowania prymitywnych impulsów, na których tłumieniu tak bardzo mu zależy. W przeciwnym razie te potężne stare siły będą się kumulować i wzmagać, aż w końcu eksplodują, tym gwałtowniej, im bardziej były powstrzymywane, często wystarczająco potężne, żeby całkowicie znieść ludzką wolę."
Tajemna historia, Donna Tart, Wydawnictwo Znak, tłum. Jerzy Kozłowski