poniedziałek, 18 kwietnia 2016


Youth Without Youth, reż. Francis Ford Coppola

czwartek, 14 kwietnia 2016


patriotyczna polska przydrożna

środa, 13 kwietnia 2016


Królowa pustyni Queen of the Desert), reż. Werner Herzog

W 1812 roku inna królowa pustyni, He­ster Stan­ho­pe pisze: "Kła­nia­ją mi się na­wet naj­bar­dziej fa­na­tycz­ni mu­zuł­ma­nie, po­nie­waż my­ślą, że je­stem bo­gi­nią. Do­sta­łam ka­wa­łek ska­ły z gro­bu Ma­ho­me­ta, a w bi­blio­te­ce wiel­kie­go me­cze­tu mo­głam prze­glą­dać wszyst­kie świę­te księ­gi, na co nie po­wa­żył­by się ża­den chrze­ści­ja­nin." To fragment książki Wolfa Kie­licha, "Po­dróż­nicz­ki W gor­se­cie i kry­no­li­nie przez dżun­glę", Wydawnictwo W.A.B.

wtorek, 12 kwietnia 2016


"I jeden z tych, którzy zrywali manifesty, tak właśnie zrobił: bez zapowiedzi walnął Daria pięścią w twarz, powalając go na ziemię, na rozsypane ulotki, potem rzucił się na niego i kopał, a kartki papieru fruwały wokoło, jak gdyby przedmioty ogarnęła ekscytacja. Gruby student zauważył leżącego chłopca i ruszył z pomocą, z gołymi rękoma, ale jeden taki z łańcuchem zatrzymał go w połowie drogi ciosem w ramię. Młodzieniec z wściekością chwycił za łańcuch i próbował go wyrwać napastnikowi: przez chwilę walczyli ze sobą, obrzucając się wyzwiskami. W końcu Gino podbiegł do studenta od tyłu i powalił go kijem"
Historia ucieczki, Elena Ferrante, tłum. Lucyna Rodziewicz-Doktór, Wydawnictwo SONIA DRAGA, s.159

nie prześpijmy czarnej okropności

niedziela, 10 kwietnia 2016


pytanie: czy kreatywność wkrótce zniknie? odpowiedź: nastąpi zmiana paradygmatu i pytanie rozpuści się i skrystalizuje w inną formę wypowiedzi

Tibetan Choir

Aural Scan