poniedziałek, 15 grudnia 2014


system może tworzyć różne konkteksty w zależności od pozycji danej osoby w tym systemie

niedziela, 14 grudnia 2014


"4.062
Czy można by porozumiewać się zdaniami fałszywymi tak jak prawdziwymi? Póki się tylko wie, że pomyślano je fałszywie. Nie! Zdanie jest prawdziwe, gdy jest tak, jak w nim mówimy. Skoro zaś mówiąc "p", mamy na myśli "~p", i jest tak, jak myślimy, to w tym ujęciu "p" jest prawdą, nie fałszem.
4.0621
Jednakże to, że znaki "p" i "~p" mogą mówić to samo jest ważne. Widać stąd bowiem, że znakowi "~" nic w rzeczywistości nie odpowiada.
Okoliczność, że w zdaniu występuje przeczenie nie jest jeszcze cechą tego sensu (~~p=p).
Zdania "p" i "~p" mają przeciwstawny sens, ale odpowiada im ta sama rzeczywistość."
Ludwik Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, przekład Bogusław Wolniewicz, PWN 2000

czwartek, 11 grudnia 2014


- Przyszłość nadeszła, a ty gdzie byłeś?

Teoria Wszystkiego, reż. Terry Gilliam

czwartek, 4 grudnia 2014