niedziela, 14 grudnia 2014


"4.062
Czy można by porozumiewać się zdaniami fałszywymi tak jak prawdziwymi? Póki się tylko wie, że pomyślano je fałszywie. Nie! Zdanie jest prawdziwe, gdy jest tak, jak w nim mówimy. Skoro zaś mówiąc "p", mamy na myśli "~p", i jest tak, jak myślimy, to w tym ujęciu "p" jest prawdą, nie fałszem.
4.0621
Jednakże to, że znaki "p" i "~p" mogą mówić to samo jest ważne. Widać stąd bowiem, że znakowi "~" nic w rzeczywistości nie odpowiada.
Okoliczność, że w zdaniu występuje przeczenie nie jest jeszcze cechą tego sensu (~~p=p).
Zdania "p" i "~p" mają przeciwstawny sens, ale odpowiada im ta sama rzeczywistość."
Ludwik Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, przekład Bogusław Wolniewicz, PWN 2000

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz