piątek, 15 marca 2013


puste, bo do połowy pełne, brzydkie, bo piękne, piękne, bo brzydkie, źródłowe bo usypiające, głuche bo słyszy, ślepe bo widzi, ciemne, bo jasne, wykluczone, bo wydobyte, duma bo wstyd, zysk i strata, światło i cień ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz