wtorek, 10 maja 2016


"gościni", ładne. wprowadzam do obiegu. powiększajmy w polszczyźnie obszary charakteryzujące się symetrią płci

dawniej opory budziła "artystka": Linde w Słowniku języka polskiego (tom 1, 1807) pisał: „Wcale zaś żadnego nie mamy [słowa] na wyrażenie kobiety (nie żony, ale) w rzeczy samej trudniącej się kunsztem jakowym, jak n. p. malarki, aktorki, eine Künstlerinn, chyba Artystka”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz