wtorek, 25 czerwca 2013

czytanie Baumana, Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Awangarda w perspektywnie postmodernizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz