poniedziałek, 1 kwietnia 2013


trudna wolność czy owadzie szczęście wedle kodu natury albo historii?  

"Wszystkie czyny są egoistyczne, ich motywacją jest interes". Ta teoria jest bardzo rozpowszechniona: jej wersje istnieją w behawioryzmie, psychoanalizie, psychologii indywidualnej, utylitaryzmie, zwulgaryzowanym marksizmie, myśli religijnej i socjologii wiedzy. Jest jednak jasne, że teoria ta, a wraz z nią wszystkie jej warianty nie są falsyfikowalne: żaden przykład czynu altruistycznego nie może obalić przekonania, wedle którego tkwi w nim ukryta motywacja egoistyczna.
Karl Popper, Realism and the Aim of Science, (1982); trad. Hermann 1990

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz